Välkommen till Fränsta Vårdcentral

Tid är en bristvara i samhället. På Fränsta Vårdcentral försöker vi bortse från det. Vi lyssnar, respekterar och försöker tillmötesgå dina vårdbehov.

Begränsad tillgänglighet fysioterapi under sommaren

Information om bemanning på fysioterapin i sommar

Under sommaren kommer bemanningen på fysioterapin att vara lägre. För att underlätta och göra din kontakt så smidig som möjligt så rekommenderar vi dig att i första hand sköta din bokning via 1177.se. Där kan du själv boka både distansbesök (video eller chat) samt fysiska besök. Ett bra tips är att boka åtminstone det första besöket som ett onlinebesök och därefter kan man tillsammans med fysioterapeut boka uppföljningsbesök fysiskt om det behövs. Det finns även telefontid dagligen till fysioterapeut där du kan få råd om egenbehandling.

Observera att inga passiva behandlingar såsom laser, stötvåg eller akupunktur kommer att genomföras under sommaren

Kontakta gärna via 1177.se alternativt på telefon dagligen på 060-750 20 55. Du blir uppringd senast nästa vardag

Information om vaccination mot Covid-19

Ring inte till 1177 på telefon, regionens växel eller hälso-vårdcentralen för att boka vaccination mot covid-19. Detta sköts centralt via Region Västernorrland

Nu öppnar Region Västernorrland för att du som har fyllt 65 år eller är äldre kan boka en tid för vaccination mot covid-19. Du kan vaccinera dig på valfri vaccinationslokal i regionen.

Du hittar länkar till vaccinationslokaler på sidan Boka tid på vaccinationsenhet i Västernorrland. Rekommendationen är att boka tid själv på nätet men vid problem eller funderingar kan du också ringa Regionens telefonsupport 0611-804 00. Var dock beredd på långa väntetider.

https://www.1177.se/Vasternorrland/sjukdomar–besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19–coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/vaccinationsenheter-i-vasternorrland/

Frågor kring Covid

Vid frågor kring coronaviruset/covid-19 ring informationsnumret 113 13 och inte till vårdcentralen i första hand. Detta pga överbelastning på telefoner vilket gör att kapaciteten att hantera andra sjukvårdsärenden begränsas

Influensavaccination 2020

Årets vaccination mot säsongsinfluensa är igång och vaccination av riskgrupper sker nu. Pga global brist på vaccin kan vi nuläget bara vaccinera riskgrupper. Om du skall vaccinera dig och har ett annat besök på vårdcentralen är det bra att passa på att säga till då så kan vaccinationen ske i samband med det besöket. Med tanke på rådande covid-pandemi kommer all vaccination att ske via bokade besök och alltså inte som tidigare någon dropinvaccination. Mer information om hur det kommer att gå till finns här

Hur gör jag för att boka?

Allmän information om årets influensa på folkhälsomyndigheten

Allmän information om säsongsinfluensa på 1177

Förändrade patientavgifter från och med 1 september 2020

Innehållet gäller Västernorrland

Från 1 september 2020 ändras vissa patientavgifter inom Region Västernorrland.

  • Besök inom primärvård (hälso/vårdcentraler) och specialistvård (sjukhusmottagningar) höjs från 200 kronor till 300 kronor.
  • Sjukvårdande behandling i samband med ambulansutryckning som inte leder till transport för vidare vård höjs från 400 kronor till 500 kronor.
  • Besök vid akutmottagning höjs från 400 kronor – 500 kronor.
  • Avgift vid receptförnyelse tas bort.
  • En avgift på 1 500 kronor tas ut om du lämnar sent återbud eller uteblir från en planerad operation. 
  • En avgift på 350 kronor tas ut om du lämnar sent återbud eller uteblir från avtalat besök. Det gäller även Barn och ungdomspsykiatrin (BUP).
  • En avgift på 350 kronor tas ut om du lämnar sent återbud eller uteblir från besök hos Folktandvården. 

Mer information hittar du på 1177.se/patientavgifter.

VårdOnline

VårdOnline är Familjeläkarna Mitts tjänst för digital vård. Här får du gratis vårdguidning och träffa våra egna läkare eller sköterskor direkt i din mobil eller dator. Om vi trots detta inte kan hantera ditt besvär fullt ut via e-besök kan du enkelt boka en tid på vårdcentralen direkt i appen. Ett besök kostar 300 kr. För barn och unga under 18 år och för dig som fyllt 85 år eller har frikort är läkarbesöket kostnadsfritt. (tjänsten fungerar bäst om webbläsaren Chrome används).

Familjeläkarna Mitts tjänst för digital vård

Läs mer här

Välkommen till en kostnadsfri hälsoundersökning

Fränsta Vårdcentral bjuder in alla patienter listade på Fränsta Vårdcentral som under 2017 fyller 40-, 50-, och 60 år till en kostnadsfri hälsoundersökning. Läs mer här