Välkommen till Fränsta Vårdcentral

Tid är en bristvara i samhället. På Fränsta Vårdcentral försöker vi bortse från det. Vi lyssnar, respekterar och försöker tillmötesgå dina vårdbehov.

Inga fysiska grupper

Som en åtgärd för att begränsa smittspridningen kommer vi från och med 220112 inte att ha några fysiska grupper för patienter i verksamheterna. All gruppaktivitet som kan kommer att ske digitalt. Vi kommer att uppdatera med information om när vi kan återuppta de fysiska grupptillfällena.

Begränsad tillgänglighet

Vårdcentralen kommer att ha begränsad tillgänglighet,  både i telefon och för besök, under vaccinationsveckorna. Detta på grund av att så många av våra sjuksköterskor nu deltar i arbetet med vaccination mot covid-19 och säsongsinfluensan.

Vaccin mot säsongsinfluensan planeras kunna ges samtidigt som dos 3 mot covid-19, förutsatt att det gått sex månader mellan dos 2 och 3. Från och med vecka 47 påbörjas vaccination av dos 1 mot covid-19 för barn mellan 12 och 15 år.

Vaccinationsarbetet kommer att pågå i oförminskad omfattning under lång tid framåt, då alla invånare över 16 år så småningom kommer att erbjudas en påfyllnadsdos av vaccinet mot covid-19.

Bokning och information på 1177.se


Det enklaste sättet att boka tid för vaccination är via 1177.se eller appen Mittvaccin.

På 1177.se finns en mängd information om vaccination. För den som inte har tillgång till internet går det bra att ringa 0611-80 400 för att få hjälp att boka vaccinationstid.

https://www.1177.se/Vasternorrland/behandling–hjalpmedel/vaccinationer/vaccination-mot-influensa-i-vasternorrland/

Information om vaccination mot Covid-19

Från och med nu rekommenderas flera stora riskgrupper att ta en tredje dos vaccin mot covid-19. Det gäller personer som är 80 år eller äldre. De som har hemtjänst eller hemsjukvård, samt de som bor på särskilt boende.

På tisdagseftermiddagen meddelade socialminister Lena Hallengren att fler ska erbjudas en påfyllningsdos av vaccinet. Den tredje dosen behövs för att personer i riskgrupp ska behålla ett högt skydd mot svår sjukdom, men det ska inte tas tidigare än sex månader efter förra vaccinationstillfället.

– Inom ett par veckor återkommer vi med mer info om hur vi ska organisera arbetet med att ge tredje dosen i Västernorrland, säger Hans Boman, smittskyddsläkare i Region Västernorrland.

Observera att vi inte vet något mer ännu om hur det skall organiseras, så vi kan inte svara på några frågor kring detta på vårdcentralen.

Frågor kring Covid

Vid frågor kring coronaviruset/covid-19 ring informationsnumret 113 13 och inte till vårdcentralen i första hand. Detta pga överbelastning på telefoner vilket gör att kapaciteten att hantera andra sjukvårdsärenden begränsas

Förändrade patientavgifter från och med 1 september 2020

Innehållet gäller Västernorrland

Från 1 september 2020 ändras vissa patientavgifter inom Region Västernorrland.

  • Besök inom primärvård (hälso/vårdcentraler) och specialistvård (sjukhusmottagningar) höjs från 200 kronor till 300 kronor.
  • Sjukvårdande behandling i samband med ambulansutryckning som inte leder till transport för vidare vård höjs från 400 kronor till 500 kronor.
  • Besök vid akutmottagning höjs från 400 kronor – 500 kronor.
  • Avgift vid receptförnyelse tas bort.
  • En avgift på 1 500 kronor tas ut om du lämnar sent återbud eller uteblir från en planerad operation. 
  • En avgift på 350 kronor tas ut om du lämnar sent återbud eller uteblir från avtalat besök. Det gäller även Barn och ungdomspsykiatrin (BUP).
  • En avgift på 350 kronor tas ut om du lämnar sent återbud eller uteblir från besök hos Folktandvården. 

Mer information hittar du på 1177.se/patientavgifter.

VårdOnline

VårdOnline är Familjeläkarna Mitts tjänst för digital vård. Här får du gratis vårdguidning och träffa våra egna läkare eller sköterskor direkt i din mobil eller dator. Om vi trots detta inte kan hantera ditt besvär fullt ut via e-besök kan du enkelt boka en tid på vårdcentralen direkt i appen. Ett besök kostar 300 kr. För barn och unga under 18 år och för dig som fyllt 85 år eller har frikort är läkarbesöket kostnadsfritt. (tjänsten fungerar bäst om webbläsaren Chrome används).

Familjeläkarna Mitts tjänst för digital vård

Läs mer här

Välkommen till en kostnadsfri hälsoundersökning

Fränsta Vårdcentral bjuder in alla patienter listade på Fränsta Vårdcentral som under 2017 fyller 40-, 50-, och 60 år till en kostnadsfri hälsoundersökning. Läs mer här